1

ملک مورد نظر شما

ملک مورد نظر خود را جستجو کنید

برای فروش : 420,000,000 تومان
نسق

گيلان ، رشت ،

طبقه : 2
واحد : 1
مساحت : 95
تعداد خواب : 2
کد ملک : 805

Jeremy Scott

Realtor

+45 677 8993000 223
office@template.com