ملک مورد نظر شما

ملک مورد نظر خود را جستجو کنید

برای رهن : 75,000,000 تومان
برای اجاره : 7,500,000 تومان
مغازه تجاری

گيلان ، رشت ،

طبقه : 0
واحد : 0
مساحت : 12
تعداد خواب : 0
کد ملک : 4371