ملک مورد نظر شما

ملک مورد نظر خود را جستجو کنید

برای فروش : 1,500,000,000 تومان
مغازه تجاری

گيلان ، رشت ،

طبقه : 0
واحد : 1
مساحت : 98
تعداد خواب : 0
کد ملک : 3929