ملک مورد نظر شما

ملک مورد نظر خود را جستجو کنید

برای فروش : 700,000,000 تومان
زمین مسکونی تجاری

گيلان ، رشت ،

طبقه : 0
واحد : 0
مساحت : 217
تعداد خواب : 0
کد ملک : 3643