ملک مورد نظر شما

ملک مورد نظر خود را جستجو کنید

برای رهن : 30,000,000 تومان
برای اجاره : 4,900,000 تومان
مغازه تجاری

گيلان ، رشت ، سعدی

طبقه : 0
واحد : 0
مساحت : 25
تعداد خواب : 0
کد ملک : 1812