ملک مورد نظر شما

ملک مورد نظر خود را جستجو کنید

برای فروش : 720,000,000 تومان
مغازه تجاری

گيلان ، رشت ، قلی پور

طبقه : 0
واحد : 0
مساحت : 22
تعداد خواب : 0
کد ملک : 1800