12 اردیبهشت روز معلم

به مناسبت12 اردیبهشت روز معلم یادی می کنیم از معلم فداکار حمید رضا گنگوزهی قهرمان و معلم فداکار مدرسه شهید رحیمی در نقطه صفر مرزی کشورمان در استان سیستان و بلوچستان .
در 15 فروردین سال 1395 در در مدرسه شهید رحیمی در زنگ تفریح هنگامی که دانش آموزان در کنار دیواری مخروبه ای در حال بازی بودند گردبادی نزدیک شده و دیوار در حال ریزش بوده .سه کودک دبستانی که گرم بازی بودند هر چه معلم ها فریاد زده تا آنها را متوجه خطر کنند ، بچه ها غرق در بازیگوشی بودند که در نهایت قهرمان قصه ما معلم حمیدرضا گنگوزهی  شتابان به سوی کمک و هدایت بچه ها می رود و پس از هدایت و نجات کودکان از مرگ خودش در زیر آوار مانده و جان به جان آفرین تسلیم می کند. 
یادش گرامی و روز معلم به همه معلمان عزیز کشورمان که به ما درس ایثار و از خود گذشتگی می دهند مبارک.

املاک رشت مشاور املاک رشت روز معلم 12 اردیبهشت روز معلم