نجات پلنگ در ارتفاعات گیلان

خبر خوب 
محیط بانان گیلانی در ارتفاعات کوهستانی رودسر  پلنگی که در تله سیمی گرفتار شده بود را نجات دادند و در طبیعت رها کردند. 
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان پلنگ گرفتار بالغ ، حدودا ۸ ساله و نر بوده است در تله مچ گیر افراد ناشناس در منطقه اشکورات رودسر گرفتار شده بود که پس از اطلاع به موقع نجات یافت.

املاک رشت مشاور املاک رشت گیلان پلنگ نجات یافته گیلان