خبرنامه

انواع کاربری زمین

در سطر زیر به توضیحات مختصری از انواه کاربری زمین و دسته بندی آن می پردازیم .

1.مسکونی : شامل تراکم های مختلف مسکونی 

2.خدمات عمومی : مانند کشتارگاه ،گرمابه عمومی و غیره ...

3.اداری-دولتی (شامل موسسات ارتش ،وزارتخانه ها ،شهرداری و غیره )

4.تجاری (شامل مغازه،عمده و خرده فروشی و غیره)

5.صنعتی (شامل کارخانه ها ، کارگاه ها ،تعمیرگاه ها و غیره )

ادامه مطلب
قوانینی که در خصوص پیش فروش و پش خرید

در هنگام پیش فروش و پیش خرید باید به نکات زیر توجه داشته باشیم 

1. مشخصات و مالکیت پیش فروشنده باید مشخص باشد.

2.تنظیم قرارداد پیش فروش ملک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

3.پیش فروشنده برای آگهی باید حتما مجوز لازم را اخذ کرده باشد.

ادامه مطلب
تعریف ملک مجهول المالک

اصطلاحات ملکی ملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی به ملکی گفته می شود که ظرف مهلت مقرر یعنی ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاحاً آگهی مقدماتی نامیده می شود به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن صورت نگرفته و یا 

ادامه مطلب
تعریف مال از دیدگاه و اصطلاح حقوقی

آن چیزی که دارای ارزش اقتصادی برای داد و ستد می باشد را مال می نامند.

اموال را به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم میکنیم ، اموال منقول شامل اموال مادی هستند که قابل جا به جایی از مکانی به مکان دیگر می باشند بدون آسیب رسیدن به خودشان و یا محل استقرارشان مانند خودرو و اما اموال غیر منقول 

ادامه مطلب

جدید ترین ها