خبرنامه

سند ملکی عرصه و اعیان

نام این سند برای متقاضیان خرید خانه در تهران و یا خرید خانه در شهرهای بزرگ آشناست. چرا که در این شهرها بیشتر منازل مسکونی از نوع واحدهای آپارتمانی هستند که عرصه و اعیان دارند.

 

آپارتمان‌ها در زمینی به مساحت معین ساخته می‌شوند؛ سند عرصه

ادامه مطلب
نگه داری حیوانات در آپارتمان

بر اساس تبصره سه آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتنان ها ، نگه داری حیوانات در مشاعات آپارتمان ها مثل راه پله پشت بام و پارکینگ ممنوع است.

در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی ) صرفا در صورتی که اقدام همسایه نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آن که سبب سلب آسایش گردد امکان شکایت وجود دارد.

ادامه مطلب
ابطال سند المثنی

اگر سند مالکیت قبلی پیدا شود و مالک به ادره ثبت اعلام کتبی نماید و همچنین اگر با سند المثنی معامله ای صورت نپذیرفته باشد سند مالکیت المثنی باطل می شود. 

در صورتی که 

ادامه مطلب
صدور سند المثنی

برای دریافت سند المثنی بایستی چهار مرحله زیر را پشت سر بگذارید :

دریافت دو برگ استشهادیه از حسابداری اداره ثبت

تکمیل کردن فرم استشهادیه محلی

مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به منظور گواهی امضا در زیر استشهادیه

مراجعه کردن به اداره ثبت و ارائه درخواست و استشهادیه و پرداخت کردن هزینه انتشار آگهی

پس از انجام بررسی های لازم 

ادامه مطلب

جدید ترین ها