خبرنامه

صدور سند المثنی

برای دریافت سند المثنی بایستی چهار مرحله زیر را پشت سر بگذارید :

دریافت دو برگ استشهادیه از حسابداری اداره ثبت

تکمیل کردن فرم استشهادیه محلی

مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به منظور گواهی امضا در زیر استشهادیه

مراجعه کردن به اداره ثبت و ارائه درخواست و استشهادیه و پرداخت کردن هزینه انتشار آگهی

پس از انجام بررسی های لازم 

ادامه مطلب
باید ها و نباید های آپارتمان

شما فقط اختیار واحدی را دارید که مالک آن هستید.

قبل از اینکه در آپارتمان ساکن شوید درمورد حق استفاده از پارکینگ و انباری مطلع شوید و جای دیگران را نگیرید.

کفش، گلدان و ... را در راه پله که بین ساکنین مشترک است نگذارید. در مورد اجسامی که برای تزئین و زیبایی ظاهر آپارتمان در فضای مشاع آپارتمان قرار می‌گیرد، همه اعضا در جلسات ساختمان تصمیم می‌گیرند.

در مکان‌های مشترک مانند حیاط، راهرو و آسانسور آشغال نریزید.

در ساعاتی که دیگران درحال استراحت هستند، مثل شب ها، ظهر‌ها و روز‌های تعطیل، سر و صدا تولید نکنید.

ادامه مطلب
جهات جغرافیایی

ملک (ساختمان) شمالی

ملک شمالی به بنایی گفته می شود که گذر قابل دسترس در جنوب ملک قرار گرفته باشد (ساختمانی که ورودی آن از طرف حیاط است و سپس شما وارد راهرو ساختمان می شوید در واقع ساختمان در پشت حیاط قرار دارد)

 

ملک (ساختمان) جنوبی

ملک جنوبی به بنایی گفته می شود که گذر قابل دسترس در شمال ملک قرار گرفته باشد.(ساختمانی است که از درب ورودی اصلی وارد ساختمان شده و حیاط پشت ساختمان قرار دارد)

 

ملک (ساختمان) شمالی جنوبی – دو کله

بنایی که گذر قابل دسترسی آن هم از شمال و هم از جنوب باشد را ملک دوکله و یا شمالی جنوبی می گویند 

ادامه مطلب
کمسیون ماده 5

کمسیون ماده ۵ توسط شورا عالی شهرسازی و معماری ایران  بررسی میگردد و وظیفه آن تدوین و تفسیر قوانین مربوط به طرح تفصیلی میباشد.

ادامه مطلب

جدید ترین ها