خبرنامه

مفهوم اصلی از سند شخصی

توجه داشته باشید مفهوم اصلی از سند شخصی به این معنا نیست که سند منگوله دار و یا تک برگ باشد، منظور آن است که در انتقال سند هیچ ارگانی مثل بنیاد و اوقاف تا به حال دخل و تصرفی در آن نداشته

ادامه مطلب
سقف کامپوزیت چیست ؟

سقف کامپوزیت یا اصطلاحا سقف مرکب به سقفی گفته می شود که در اجرای آن از ترکیب فلز و بتن استفاده می شود این سقف ها قابلیت تحمل تیر های فلزی با ترکیب با بتن لنگر های خمشی و برشی را دارند. از سقف های کامپوزیت در سازه های فلزی بسیار استفاده می شود.

اجزای سقف کامپوزیت شامل تیرهای فرعی، برش گیر از نوع نوادانی، شبکه میلگردهای حرارتی و دال بتنی می باشد. ‌در قالب بندی نوع مرسوم این سقف‌ ها معمولاً از تخته کوبی استفاده می ‌شود.

ادامه مطلب
حق حبس مطلق یعنی چه ؟

حبس مطلق حق انتفاعی است که به طور مطلق و بدون ذکر مدت به فرد منتفع واگذار می شود. در این صورت مالک هر گاه بخواهد می تواند از حق انتفاعی که واگذار کرده است، رجوع کند و انصراف دهد.

ادامه مطلب
از فسخ قرارداد اجاره چه می دانید ؟

فسخ اجاره ‌نامه به معنای آن است که یکی از طرفین قرارداد یا هر دو طرف با رعایت قوانین مربوطه و ارائه دلایل موجه تصمیم بگیرند که قرارداد امضا شده را پیش از موعد مقرر پایان دهند.

شرایط قانونی که طبق آن هر یک از طرفین حق فسخ اجاره نامه را دارد برای موجر و مستاجر متفاوت است. به طور کلی امکان فسخ قرارداد اجاره بدون دلیل یا با دلایلی غیر از دلایلی که در ادامه ذکر می‌کنیم، چه از جانب موجر و چه از جانب مستاجر امکان‌پذیر نیست. مگر آن که دلایل مورد نظر جزء شروط اجاره نامه بوده یا حق فسخ اجاره نامه در پشت قرارداد اجاره نوشته شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده باشد.

ادامه مطلب

جدید ترین ها