خبرنامه

خیار در اصطلاح املاک یعنی چه ؟

خیار به معنی اختیار فسخ معامله می باشد که در عقود لازم کاربرد دارد. عقود لازم بر خلاف عقود جایز عقودی هستند که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک جانبه آن را ندارد و صرفاً زمانی می‌تواند آن عقد را فسخ نماید که یا طرف مقابل نیز راضی به فسخ باشد 

ادامه مطلب
خیار در اصطلاح املاک یعنی چه ؟

خیار به معنی اختیار فسخ معامله می باشد که در عقود لازم کاربرد دارد. عقود لازم بر خلاف عقود جایز عقودی هستند که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ یک جانبه آن را ندارد و صرفاً زمانی می‌تواند آن عقد را فسخ نماید که یا طرف مقابل نیز راضی به فسخ باشد 

ادامه مطلب
فواید استفاده از پنجره دوجداره

پنجره دوجداره از هدر رفتن انرژی های گرمایی و سرمایی جلوگیری می کند. البته مهم است که پنجره دوجداره قالب استاندارد داشته باشد.

. قالب و ابعاد استاندارد همگی بر عملکرد پنجره دوجداره اثر گذار است

ادامه مطلب
حق انتفاع در اصطلاح حقوقی املاک یعنی چه ؟

حق انتفاع به این معنی است که شخص حق استفاده از مالی را که متعلق به دیگری است و یا مالی که مالک خاص ندارد و در شمار مباحات است به دست آورد. 

ادامه مطلب

جدید ترین ها