خبرنامه

سند ملکی شورایی

یکی دیگر از انواع سند کشورمان، سند شورایی است. به سند عادی که توسط شورای محلی یک منطقه مهر شده باشد سند شورایی می‌گویند.

ادامه مطلب
سند ملکی رهنی

بسیار پیش می‌آید که خریداران بخواهند در هنگام خرید خانه از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنند. در این حالت سند برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود، در رهن بانک نگه داشته می‌شود و این مسئله در خود سند هم قید می‌گردد.

ادامه مطلب
محله استادسرا یادآور خاطرات

محله استاسرا یکی از محله های قدیمی رشت است که از سه جهت به خیابان معلم، سبزه میدان و خیابان سعدی راه دارد. این محله در عصر قاجار شامل ناحیه صالح‌آباد و بیجارکن بود. ساخت و سازهای سال‌‌های اخیر، بافت فرسوده آن را تغییر داده و امروزه تعداد کمی از بناهای قدیمی در آن به چشم می‌خورد.

ادامه مطلب
پیش بینی رشد قیمت مسکن تا پایان سال

یک کارشناس بازار مسکن می گویید مسکن دیگر افزایش قیمت کاذب ندارد و پیش بینی می شود بها مسکن در دوماهه پایان سال به دلیل افزایش میزان تقاضا بین 10 تا 15 درصد رشد داشته باشد.

ادامه مطلب

جدید ترین ها