خبرنامه

ملک مجهول المالک

اصطلاحات ملکی ملک مجهول المالک از نظر مقررات ثبتی به ملکی گفته می شود که ظرف مهلت مقرر یعنی ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت که اصطلاحاً آگهی مقدماتی نامیده می شود به وسیله اظهارنامه درخواست ثبت آن صورت نگرفته و یا اظهارنامه مربوطه در مهلت قانونی به ثبت اعاده نگردیده باشد حتی 

ادامه مطلب
سند ملکی مفروز

کلمه مفروز در اسناد در مقابل مشاع استفاده می‌شود. مفروز از نظر قوانین ثبتی به این معنی است که شخصی قصد جداکردن سهم خود در یک زمین مشاع را داشته باشد.

ادامه مطلب
سند ملکی عرصه و اعیان

نام این سند برای متقاضیان خرید خانه در تهران و یا خرید خانه در شهرهای بزرگ آشناست. چرا که در این شهرها بیشتر منازل مسکونی از نوع واحدهای آپارتمانی هستند که عرصه و اعیان دارند.

 

آپارتمان‌ها در زمینی به مساحت معین ساخته می‌شوند؛ سند عرصه

ادامه مطلب
نگه داری حیوانات در آپارتمان

بر اساس تبصره سه آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتنان ها ، نگه داری حیوانات در مشاعات آپارتمان ها مثل راه پله پشت بام و پارکینگ ممنوع است.

در خصوص نگه داری حیوانات در قسمت های اختصاصی (در داخل واحد آپارتمانی ) صرفا در صورتی که اقدام همسایه نوعی تهدید علیه سلامت ساکنین باشد یا آن که سبب سلب آسایش گردد امکان شکایت وجود دارد.

ادامه مطلب

جدید ترین ها