خبرنامه

انواع کاربری زمین

مسکونی (شامل تراکم های مختلف مسکونی )

خدمات عمومی (مانند کشتارگاه ، گرمبه عمومی و غیره )

اداری-دولتی (شامل موسسات ارتش ، وزارتخانه ها ، شهرداری و غیره )

تجاری (شامل مغازه ، عمده و خرده فروشی و غیره )

صنعتی (شامل کارخانه ها ، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها و غیره

انبارداری (شامل انبار ، سردخانه و غیره )

حمل و نقل (شامل پایانه ها ، فرودگاه و راه آهن و ایستگاه مترو و غیره )

ادامه مطلب
بورس املاک بدون نظارت اثرات منفی بر بازار مسکن دارد

تاثیر گذاری مثبت بورس املاک تنها در صورت نظارت دقیق و کنترل جدی دولت و سازمان بورس محقق خواهد شد، اما اگر در این بخش کنترلی صورت نگیرد ، قطعا بورس املاک اثرات منفی بر بازار مسکن خواهد داشت.

علیرضا پاک فطرت عضو کمسیون عمران مجلس ، با اشاره به برنامه ریزی دولت برای راه اندازی بورس املاک و مستغلات ، گفت : 

ادامه مطلب
نظر بهروز ملکی ، کارشناس اقتصاد راجب بورس املاک

 

چند صباحی است که بحث ایجاد بورس املاک شکل گرفته و اخیرا هییت موسس ان نیز معرفی شده است نسبت به تاسیس این بورس اقناع نشده اممعتقد نیستم بتواند گره ای بگشاید

اخر کارکرد این بورس 

ادامه مطلب
مخالفت انجمن انبوه سازان با ورود مسکن به بورس

ورود مسکن به بازار سرمایه و بورس باعث افزایش قیمت مسکن می شود

انجمن انبوه سازان اشاره دارد در گذشته تلاش بر این بوده که مسکن به جای وارد شدن به بازار سرمایه به بازار مصرف وارد شود چون در این صورت موجب افزایشر 

ادامه مطلب

جدید ترین ها