1

خبرنامه

طرح تفصیلی چیست ؟

طرح تفصیلی در حقیقت تنظیم برنامه های مفصل و انجام اقدامات جزئی در مناطق و محلات شهری و طراحی آن هاست. در طرح تفصیلی خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزئیات قابل اجرا تعیین می شود. با استفاده از 

ادامه مطلب
طرح جامع شهری چیست ؟

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی ، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و 

ادامه مطلب
حق شفعه چیست ؟

قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی می گوید هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگری حق دارد 

ادامه مطلب
شناسه فنی ساختمان چیست ؟

شناسه فنی ساختمان ، برگه هایی هستند که توسط وزارت مسکن و شهرسازی طراحی شده اند و اطلاعات فنی و مشخصات ساختمان از قبیل مشخصات مهندسین طراح ، ناظر و مجری ، 

ادامه مطلب