مشخصات ملك

زمین200متری در قلیپور - رشت

كد ملك : ز-139

فروش 3,200,000,000 قیمت کل ملک - زمين و باغ
200 مترمربع   Print

زمین200متری ، با قیمت کل 3میلیارد و 200 میلیون تومان(راه دارد) ، 5 متر بر بلوار، دو بر،

آدرس:بلوار قلیپور،روبروی بیمارستان پارس

ملك در نقشه

املاك مشابه