مشخصات ملك

زمین و استخر پرورش ماهی در رشتیان - رشت

كد ملك : ز-137

  1,200,000,000 قیمت کل ملک - زمين و باغ
1000 مترمربع   Print

زمین 1000 متری با متری 120 هزار تومان با قیمت 1میلیارد و 200 میلیون تومان

استخر پرورش ماهی به متراژ 1هکتارونیم با پروانه بهره برداری با 2تا چاه نیم عمیق با متری 70 هزارتومان

زمینی شالیزار به متراژ12هزارمتر با متری 30 هزار تومان

آدرس: رشتیان،فلکه جهاد، سیاه اسطلخ

ملك در نقشه

املاك مشابه